Współpraca Poradni z Sądem Rejonowym w Brzesku

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku, pan Grzegorz Zelek uczestniczył w dniu 15.02.2018 r. w naradzie szkoleniowej społecznych kuratorów rodzinnych i dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Brzesku. Podczas spotkania wygłosił prelekcję nt. „Przemoc w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka krzywdzonego”. W trakcie narady szkoleniowej uczestnicy podjęli dyskusję …

Poradnia na Targach Edukacyjnych 2018

Kolejny raz od 6 do 8 lutego 2018 r. w Brzesku odbywały się Targi Edukacyjne organizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzesku. Celem Targów było zapoznanie uczniów z informacją na temat kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego w roku szkolnym 2018/2019. W wydarzeniu uczestniczyła również Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w …

Styczniowy Zespół Pedagogów i Psychologów

W dniu 18.01.2018 r. odbyło się spotkanie pedagogów i psychologów z placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego w ramach cyklicznego Zespołu Pedagogów i Psychologów – Grupy Wsparcia. Tematem szkolenia realizowanego podczas spotkania było „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów w praktyce”.

narzędzia diagnostyczne TROS-KA

Nasza Poradnia uczestniczy w działaniach pilotażowych z zakresu wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Celem planowanych i wdrażanych zmian w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest maksymalne włączenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w środowisko szkolne (rówieśnicze). Kluczowym kierunkiem podejmowanych działań jest inkluzja …

szkolenie – Skala Inteligencji Stanford – Binet

W dniu 27 października 2017r. z inicjatywy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bochni, panie psycholog z naszej Poradni: Ewa Dobranowska, Anna Kruger – Nalepka, Magdalena Kuśnierz, Lucyna Mikulińska, Anna Pawlik i Paulina Wandas wzięły udział w szkoleniu dotyczącym zastosowania Skali Inteligencji Stanford – Binet 5. Jest to narzędzie służące do badania …

konferencja – Zmiany w działalności Poradni

W dniu 27 września 2017r. w Powiatowym Centrum Edukacji  w Brzesku odbyła się konferencja: Zmiany w działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz doskonalenie nauczycieli w Powiecie Brzeskim w roku szkolnym 2017/2018. Materiały do pobrania: prezentacja: konferencja 27.09.2017 prezentacja: wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek prezentacja: zadania i działania poradni