PROCEDURA WSPARCIA DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2021 r.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2020 r. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-okresie-ferii-zimowych dyrektor Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku przedstawia zakres wsparcia dla uczniów i ich rodziców w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na okres ferii zimowych 2021 r. W okresie ferii zimowych uczniowie i ich rodzice korzystają ze wsparcia naszej Poradni zgodnie    …