Procedura wsparcia dla uczniów i ich rodziców w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii COVID-19

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku wprowadzona jest: Procedura wsparcia dla uczniów i ich rodziców w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii COVID-19 W codziennej pracy psychologów uczniowie i ich rodzice korzystają ze wsparcia naszej Poradni zgodnie z harmonogramem przyjęć. Na bieżąco odbywa się diagnoza, terapia, …