Spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców wychowujących dzieci z autyzmem.

Odpowiadając na potrzeby środowiska, zapraszamy nauczycieli i rodziców na spotkanie w celu zdobycia większej świadomości dotyczącej problemów związanych z autyzmem. Spotkanie odbędzie się 27.03.2019 r. o godz.15:30. Tematyka : 1.Rozpoznawanie autyzmu u małych dzieci. 2.Skuteczność wczesnej interwencji. 3.Rodzice jako terapeuci. 4.Dyskusja. Ze względu na złożoność problemu zaplanowano cykl spotkań. Dzięki …

Poradnia na Targach Edukacyjnych 2019

W dniach od 12 do 15 lutego 2019 r. w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B odbyły się Powiatowe Targi Edukacyjne. Przez cztery dni młodzi ludzie odwiedzali stoiska przygotowane przez szkoły średnie i placówki edukacyjne Powiatu Brzeskiego, przy których mogli uzyskać informacje dotyczące kierunków kształcenia w roku …

Innowacyjne narzędzie do pracy profilaktycznej z młodzieżą

Zespół Fundacji Poza Schematami zaprasza do skorzystania z innowacyjnego narzędzia do pracy profilaktycznej z młodzieżą w postaci bezpłatnej aplikacji profilaktyczno – edukacyjnej na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne „Znajdziesz mnie?”.  Jej celem jest rozwijanie wiedzy i umiejętności, które chronią młodzież przed popadaniem w zachowania ryzykowne związane z piciem alkoholu. Aplikacja …

Zapraszamy na warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Zaprasza rodziców, opiekunów, nauczycieli na warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” mające na celu poszerzenie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji wychowawczych. Podczas zajęć zostaną poruszone zagadnienia dotyczące tego jak pomóc dzieciom w radzeniu sobie z emocjami, jak zachęcić dzieci do współpracy i samodzielności oraz czym warto zastąpić typowe kary, jak budować …

W dniu 06.02.2019 r. odbyła się konferencja „Sztuka porozumiewania się z nastolatkiem – nie radzić, nie moralizować, nie pocieszać”

W dniu 06.02.2019 r. odbyła się konferencja „Sztuka porozumiewania się z nastolatkiem – nie radzić, nie moralizować, nie pocieszać”, adresowana do rodziców, dyrektorów, nauczycieli i wychowawców szkół. Organizatorem przedsięwzięcia były instytucje Powiatu Brzeskiego: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Edukacji oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Brzesku. Otwarcia konferencji …

04.02.2019 r. – III SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

W dniu 04.02.2019 r. odbyło się III spotkanie Grupy Wsparcia Doradców Zawodowych, które tym razem miało charakter wyjazdowy. Doradcy odwiedzili szkoły oraz placówki oświatowe Powiatu Brzeskiego. Zapoznali się z ofertą dydaktyczną szkół na następny rok szkolny 2019/2020, jak również obejrzeli wyposażenie pracowni, warsztatów szkolnych, sal dydaktycznych i sportowych w następujących …