04.02.2019 r. – III SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

W dniu 04.02.2019 r. odbyło się III spotkanie Grupy Wsparcia Doradców Zawodowych, które tym razem miało charakter wyjazdowy. Doradcy odwiedzili szkoły oraz placówki oświatowe Powiatu Brzeskiego. Zapoznali się z ofertą dydaktyczną szkół na następny rok szkolny 2019/2020, jak również obejrzeli wyposażenie pracowni, warsztatów szkolnych, sal dydaktycznych i sportowych w następujących szkołach i palcówkach: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół    w Szczurowej, MOS w Łysej Górze, SOSW w Złotej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie. Dyrektorzy przedstawili wizję rozwoju swoich szkół na przyszłe lata oraz zachęcali doradców zawodowych, aby przekazali te informacje uczniom klas VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów Powiatu Brzeskiego.