W dniu 06.02.2019 r. odbyła się konferencja „Sztuka porozumiewania się z nastolatkiem – nie radzić, nie moralizować, nie pocieszać”

W dniu 06.02.2019 r. odbyła się konferencja „Sztuka porozumiewania się z nastolatkiem – nie radzić, nie moralizować, nie pocieszać”, adresowana do rodziców, dyrektorów, nauczycieli i wychowawców szkół. Organizatorem przedsięwzięcia były instytucje Powiatu Brzeskiego: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Edukacji oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Brzesku. Otwarcia konferencji dokonał Wicestarosta Brzeski – pan Maciej Podobiński. Przybyłych gości powitali dyrektor PCE w Brzesku – pan Tomasz Gurgul, kierownik brzeskiej Filii Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie – pani Alicja Koźmińska oraz dyrektor PPP w Brzesku – pan Grzegorz Zelek. Pierwszą prelekcję nt. „Kim jest nastolatek? Jego rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny.” wygłosiła pani dr Małgorzata Mądry – Kupiec z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Następnie głos zabrał pan Grzegorz Zelek, pedagog – terapeuta, dyrektor PPP w Brzesku, prezentując zebranym wystąpienie na temat „Rodzice w relacji w nastolatkiem”. Kolejno głos zabrały panie Ewa Dobranowska, psycholog PPP w Brzesku (prelekcja „Samoświadomość dorosłego w komunikowaniu się z nastolatkiem – inteligencja emocjonalna.”) oraz Aneta Garlacz, logopeda, tyflopedagog PPP w Brzesku (prelekcja „Proces komunikowania się – mówienie – bariery.”). Jako ostatnia głos zabrała ponownie pani dr Małgorzata Mądry – Kupiec, prezentując temat „Słuchanie w procesie komunikacji – koncentracja, podążanie, parafrazowanie, odzwierciedlanie emocjonalne, skupienie się na najważniejszym.” W ostatniej części konferencji prelegenci udzielili odpowiedzi na pytania zadawane przez słuchaczy. W podsumowaniu konferencji głos zabrała kierownik brzeskiej Filii Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie – pani Alicja Koźmińska oraz dyrektorzy PCE i PPP w Brzesku. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odbiorem ze strony jej uczestników, którzy podkreślali uniwersalność i ważkość podjętego tematu.