Styczniowy Zespół Pedagogów i Psychologów

W dniu 18.01.2018 r. odbyło się spotkanie pedagogów i psychologów z placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego w ramach cyklicznego Zespołu Pedagogów i Psychologów – Grupy Wsparcia. Tematem szkolenia realizowanego podczas spotkania było „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów w praktyce”.