Zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

W Poradni Psychologiczn-Pedagogicznej rozpoczynamy zajęcia socjoterapeutyczne                i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Warsztaty adresowane są do dzieci i młodzieży borykającej się z: – zaburzeniami zachowania, – nadpobudliwością, – agresją, -zahamowaniem, -niską samooceną, -nieśmiałych, -mających problemy w relacjach rówieśniczych. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu …

„Kształcenie specjalne w rzeczywistości szkół ogólnodostępnych”

Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku i Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie 10 listopada 2022 roku Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku nawiązał kolejną współpracę partnerską, tym razem z Zespołem Szkół Specjalnych w Skoczowie. Porozumienie ma na celu wspieranie działań diagnostycznych, terapeutycznych (dobre praktyki) oraz promowania informacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla …

„Zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka”

W dniu 13.10.2022 r. o godz: 9:00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku organizują szkolenie : „Zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka”. Szkolenie prowadzi lekarz Pani Mirella Żarnowska – laryngolog, audiolog, foniatra oraz Pani Katarzyna Cygan – mgr logopedii z audiologią, surdopedagog, protetyk słuchu. Treść zajęć …

Spotkania wspierające współpracę na linii szkoła-poradnia

Spotkania wspierające współpracę na linii szkoła-poradnia Jesteś nauczycielem współorganizującym kształcenie dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego? Zapraszamy Cię na spotkania, podczas których zintegrujesz się z innymi, podzielisz się swoimi doświadczeniami i pomysłami, porozmawiasz – a wszystko to w miłej relaksującej atmosferze w ramach comiesięcznych popołudniowych spotkań. Spotkania odbywać …

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zwiększono dyżury psychologów na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej. Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online. W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego na platformie dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami. Bezpłatne …

SURSUM CORDA – POMOC PRAWNA, PORADY OBYWATELSKIE, MEDIACJA

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BRZESKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców …