WARSZTATY DLA UCZNIÓW „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wakacji”

W dniach 18-20.06.2018 r. we współpracy z Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Brzesku odbyły się warsztaty dla dzieci szkół podstawowych pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wakacji”, prowadzone przez pedagogów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku, Panią Agnieszkę Cichońską oraz Panią Dominikę Sosin-Szefer. Koordynatorem ze strony RCKB …

Grupa wsparcia dla wychowawców przedszkoli

Kolejne spotkanie grupy wsparcia dla wychowawców przedszkoli odbędzie się w dniu 06.06.2018r. o godz.14-ej (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) i będzie poświęcone tematyce zachowań agresywnych u dzieci oraz sposobami radzenia sobie z tym problemem u dzieci w wieku przedszkolnym.

Zajęcia dla rodziców „Odpowiedzialne rodzicielstwo”

W dniach 17 kwietnia, 24 kwietnia oraz 8 maja 2018 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku odbyły się spotkania        w ramach grupy wsparcia dla rodziców „Odpowiedzialne rodzicielstwo”. Celem niniejszych zajęć jest rozwijanie umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych oraz kompetencji tworzenia prawidłowej relacji rodzicielskiej. Na przeprowadzonych spotkaniach …

Warsztaty logopedyczne

Dnia 18 kwietnia 2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się pierwsze spotkanie dla rodziców i wychowawców,          w ramach warsztatów logopedycznych: Jak rozmawiać z dziećmi ? Od tego jak rozmawiamy z dziećmi, zależy jak one kiedyś będą rozmawiać z innymi. Od tego jak będziemy słuchać nasze dzieci, …

PORADNIA PSYCHOLOGICZO – PEDAGOGICZNA W BRZESKU I KLUB MALUSZKA W REGIONALNYM CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNYM W BRZESKU

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi współpracę z Klubem Maluszka w Oddziale dla Dzieci Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku. Do Klubu należą dzieci w wieku 1,5 do 3 lat, które uczestniczą w zajęciach razem z rodzicami. W ramach współpracy są prowadzone spotkania (dla dwóch grup, raz w miesiącu) ze specjalistami z Poradni: psychologiem, …

Proponowane formy wsparcia

Dyrektor PPP w Brzesku zwraca się z prośbą o udostępnienie osobom zainteresowanym informacji o proponowanych formach wsparcia. Grupa wsparcia dla rodziców Zajęcia już realizowane – TROS-KA Plakat warsztaty dla nauczycieli WARSZTATY LOGOPEDYCZNE Grupa wsparcia – wychowawców przedszkoli Warsztaty kompetencji rodzicielskich-oferta dla GOPS Borzęcin

Zakończenie działań pilotażowych TROSKA

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku: panie Aneta Garlacz, Paulina Wandas, Magdalena Kuśnierz uczestniczyły w działaniach pilotażowych z zakresu wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Uczestniczyły w spotkaniach szkoleniowych (24-25.10.2017 r.) oraz spotkaniach koordynacyjnych (06.12.2017 r., 07.03.2018 r.) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w …

Nowa poczekalnia zaprasza!

Od grudnia 2017 r. w naszej Poradni funkcjonuje poczekalnia dla dzieci i rodziców. Poczekalnia oferuje bogaty zbiór gier i zabawek dydaktycznych, umilających maluchom i starszym dzieciom czas oczekiwania. Dla rodziców przygotowano czasopisma o różnorodnej tematyce.