Powiatowe Targi Edukacyjne

W dniach 9 i 10 marca 2023 r. nasza Poradnia brała udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych, które były zorganizowane na hali sportowej przy ulicy Okulickiego 2, tj. hali sportowej Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Brzesku.

DARMOWA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu …

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : referent w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku ul. Piastowska 2B do zatrudnienia wybrana została Pani Zofia Ruszaj, zamieszkała w Gnojniku. Uzasadnienie wyboru: Pani Zofia Ruszaj spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o …

BOŻE NARODZENIE 2022

BOŻE   NARODZENIE  2022 roku To czas otuchy i nadziei. Czas ponownego narodzenia się, przyjęcia daru MIŁOŚCI BOŻEJ i przenoszenia jej  drugiemu człowiekowi.   Życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły wiele dobrych chwil przeżywanych wspólnie z bliskimi, a Nowy 2023 Rok był szczęśliwy i obfitował w sukcesy, miłe zdarzenia i dni …

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT

Brzesko, dnia 9 grudnia 2022 r. DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEADAGOGICZNEJ W BRZESKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT MIEJSCE PRACY: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZESKU UL. PIASTOWSKA 2 B 32-800 BRZESKO I. WYMIAR CZASU PRACY: PEŁNY ETAT II. KANDYDATEM NA W/W WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA: …

Zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

W Poradni Psychologiczn-Pedagogicznej rozpoczynamy zajęcia socjoterapeutyczne                i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Warsztaty adresowane są do dzieci i młodzieży borykającej się z: – zaburzeniami zachowania, – nadpobudliwością, – agresją, -zahamowaniem, -niską samooceną, -nieśmiałych, -mających problemy w relacjach rówieśniczych. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu …

„Kształcenie specjalne w rzeczywistości szkół ogólnodostępnych”

Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku i Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie 10 listopada 2022 roku Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku nawiązał kolejną współpracę partnerską, tym razem z Zespołem Szkół Specjalnych w Skoczowie. Porozumienie ma na celu wspieranie działań diagnostycznych, terapeutycznych (dobre praktyki) oraz promowania informacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla …

„Zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka”

W dniu 13.10.2022 r. o godz: 9:00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku organizują szkolenie : „Zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka”. Szkolenie prowadzi lekarz Pani Mirella Żarnowska – laryngolog, audiolog, foniatra oraz Pani Katarzyna Cygan – mgr logopedii z audiologią, surdopedagog, protetyk słuchu. Treść zajęć …

Spotkania wspierające współpracę na linii szkoła-poradnia

Spotkania wspierające współpracę na linii szkoła-poradnia Jesteś nauczycielem współorganizującym kształcenie dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego? Zapraszamy Cię na spotkania, podczas których zintegrujesz się z innymi, podzielisz się swoimi doświadczeniami i pomysłami, porozmawiasz – a wszystko to w miłej relaksującej atmosferze w ramach comiesięcznych popołudniowych spotkań. Spotkania odbywać …