WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zwiększono dyżury psychologów na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej. Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online. W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego na platformie dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami. Bezpłatne …

SURSUM CORDA – POMOC PRAWNA, PORADY OBYWATELSKIE, MEDIACJA

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BRZESKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców …

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY ORAZ ICH OPIEKUNÓW / ПСИХОЛОГІЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ ТА МОЛОДІ З УКРАЇНИ ТА ЇХ ОПІКУВАЛЬНИКАМ

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku zaprasza do skorzystania z diagnozy oraz doraźnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także interwencji kryzysowej z pomocą tłumacza: języka ukraińskiego i języka angielskiego. Pomoc kierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży jak również rodziców i opiekunów – obywateli Ukrainy. Nasi psycholodzy i pedagodzy udzielą wsparcia merytorycznego, emocjonalnego i informacyjnego. …

„JAK PORADZIĆ SOBIE W SYTUACJI TRUDNEJ” – INFORMACJA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

„JAK PORADZIĆ SOBIE W SYTUACJI TRUDNEJ” – INFORMACJA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI Sytuacja związana z wojną w Ukrainie wymaga od dorosłych podejmowania rozmów z dziećmi na bardzo trudne tematy. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia w zakresie zrozumienia swoich uczuć i myśli oraz poznania sposobów radzenia sobie z nimi. Dla nauczycieli, wychowawców, …

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

W związku z sytuacją w Ukrainie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku zaprasza do skorzystania z doraźnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz interwencji kryzysowej. Pomoc kierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży jak również rodziców i opiekunów-obywateli Ukrainy. Nasi psycholodzy i pedagodzy chętnie udzielą wsparcia merytorycznego, emocjonalnego i informacyjnego. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w …

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

UWAGA! Chętnych do wzięcia udziału w zajęciach psychoedukacyjnych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (40 godzin zajęć przez 10 kolejnych tygodni – zajęcia raz w tygodniu) informujemy; planujemy rozpocząć cykl spotkań od 2 marca 2022 roku (środa) w godzinach 16.00 – 19.30 i kontynuować je w kolejne środy w tych godzinach …

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna serdecznie zachęca nauczycieli, rodziców oraz uczniów do skorzystania z Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, która jest profesjonalnym, przyjaznym i bezpiecznym dla użytkowników narzędziem rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wykorzystania przez szkoły w nauczaniu na odległość. Treści edukacyjne dostępne na portalu ZPE są całkowicie bezpłatne dla wszystkich i dostępne z dowolnego …