oferta

Zgodnie z zadaniami zawartymi w statucie Poradni prowadzimy między innymi:

 • diagnozę rozwoju dzieci i młodzieży
 • diagnozę problemów zgłoszonych przez rodziców lub wychowawców
 • pracę z dzieckiem i rodziną
 • psychoterapię
 • psychoedukację
 • logoterapię
 • doradztwo zawodowe
 • interwencję w środowisku ucznia
 • działalność profilaktyczną i informacyjną
 • konsultacje indywidualne

Pracownicy Poradni:

 • co najmniej raz w miesiącu pełnią dyżur w gminach
 • na zaproszenie dyrektorów przedszkoli i szkół biorą udział w radach pedagogicznych i spotkaniach z rodzicami
 • prowadzą warsztaty i treningi
 • wyjeżdżają na badania do dzieci ciężko chorych, niechodzących, którym szczególnie trudno przyjechać na badania do Poradni.

W każdy ostatni czwartek miesiąca zbiera się w Poradni Zespół Orzekający, który kwalifikuje dzieci do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.