Zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

W Poradni Psychologiczn-Pedagogicznej rozpoczynamy zajęcia socjoterapeutyczne                i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Warsztaty adresowane są do dzieci i młodzieży borykającej się z: – zaburzeniami zachowania, – nadpobudliwością, – agresją, -zahamowaniem, -niską samooceną, -nieśmiałych, -mających problemy w relacjach rówieśniczych. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu …

„Kształcenie specjalne w rzeczywistości szkół ogólnodostępnych”

Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku i Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie 10 listopada 2022 roku Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku nawiązał kolejną współpracę partnerską, tym razem z Zespołem Szkół Specjalnych w Skoczowie. Porozumienie ma na celu wspieranie działań diagnostycznych, terapeutycznych (dobre praktyki) oraz promowania informacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla …