lista pracowników

Lista pracowników

l.p. Nazwisko i imię Kwalifikacje
1.      Chmielarz Iwona pedagog, doradca zawodowy, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
2.      Cichońska Agnieszka pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback
3.      Dobranowska Ewa psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
4.      Garlacz Aneta neurologopeda, tyflopedagog
5.      Chlanda Agnieszka psycholog
6.      Jankowska Wiesława logopeda
7.      Krüger-Nalepka Anna psycholog, specjalista edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera, logopeda
8.      Kawalerczyk Agata
psycholog,socjoterapeutka,oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback
9.      Lambert Agnieszka pedagog, logopeda, socjoterapeutka
10.      Mądry-Kupiec Małgorzata psycholog, tutor
 11.  Gabriela Dziegiecka-Ożóg  pedagog
12.      Mišt-Szkarłat Beata pedagog, oligofrenopedagog, specjalista edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera
 13. Dziedzic Gabriela psycholog
14.      Przechrzta Filip pedagog, socjoterapeuta
15.      Sosin-Szefer Dominika pedagog, oligofrenopedagog, trener EEG Biofeedback
16.      Wandas Paulina psycholog, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, specjalista edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera
17.      Zelek Grzegorz pedagog, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta, trener EEG Biofeedback, trener w oświacie, mediator