lista pracowników

Lista pracowników

l.p. Nazwisko i imię Kwalifikacje
1.      Chmielarz Iwona pedagog, doradca zawodowy, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
2.      Cichońska Agnieszka pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback
3.      Dobranowska Ewa psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
4.      Garlacz Aneta neurologopeda, tyflopedagog
5.      Janicka Agata pedagog, surdopedagog, socjoterapeutka
6.      Jankowska Wiesława logopeda
7.      Krüger-Nalepka Anna psycholog, specjalista edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera, logopeda
8.      Kawalerczyk Agata
psycholog,socjoterapeutka,oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback
9.      Lambert-Gaudnik Agnieszka pedagog, logopeda, socjoterapeutka
10.      Mądry-Kupiec Małgorzata pedagog, tutor
11.      Mišt-Szkarłat Beata pedagog, oligofrenopedagog, specjalista edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Dziedzic Gabriela psycholog
12.      Przechrzta Filip pedagog, socjoterapeuta
13.      Sosin-Szefer Dominika pedagog, oligofrenopedagog, trener EEG Biofeedback
14.      Wandas Paulina psycholog, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, specjalista edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera
15.      Zelek Grzegorz pedagog, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta, trener EEG Biofeedback, trener w oświacie, mediator