WARSZTATY DLA UCZNIÓW „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wakacji”

W dniach 18-20.06.2018 r. we współpracy z Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Brzesku odbyły się warsztaty dla dzieci szkół podstawowych pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wakacji”, prowadzone przez pedagogów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku, Panią Agnieszkę Cichońską oraz Panią Dominikę Sosin-Szefer. Koordynatorem ze strony RCKB …

Grupa wsparcia dla wychowawców przedszkoli

Kolejne spotkanie grupy wsparcia dla wychowawców przedszkoli odbędzie się w dniu 06.06.2018r. o godz.14-ej (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) i będzie poświęcone tematyce zachowań agresywnych u dzieci oraz sposobami radzenia sobie z tym problemem u dzieci w wieku przedszkolnym.