Grupa wsparcia dla wychowawców przedszkoli

Kolejne spotkanie grupy wsparcia dla wychowawców przedszkoli odbędzie się w dniu 06.06.2018r. o godz.14-ej (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) i będzie poświęcone tematyce zachowań agresywnych u dzieci oraz sposobami radzenia sobie z tym problemem u dzieci w wieku przedszkolnym.