Konferencja 05.06.2018 r. nt. Realne i potencjalne oblicza krzywdzonego dziecka.

W dniu 05.06.2018 r. odbyła się konferencja, która została zorganizowana przez powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzesku i Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie z filią w Brzesku i dotyczyła zagadnień: Realne i potencjalne oblicza krzywdzonego dziecka.

Więcej KONFERENCJA