terapia

Terapia pedagogiczna:

 • zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z zespołem Downa
 • metoda Dobrego Startu dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • ćwiczenia rozwijające odbiór i uczenie się poprzez zmysły dla dzieci w wieku przedszkolnym (program Odczuwam – Patrzę – Działam)
 • ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową w oparciu o „Wzory i Obrazki” M.Frostig i D.Horne
 • ćwiczenia usprawniające i stymulujące zaburzone funkcje słuchowe, wzrokowe, manualne i grafomotoryczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • edukacyjny program komputerowy EduROM „Czytam i piszę” (interaktywna nauka języka polskiego dzieci w wieku 6-10 lat)
 • ćwiczenia usprawniające poprawne pisanie i czytanie dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce szkolnej (klasa IV-VI) oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji (klasa I-III)
 • zajęcia z dziećmi słabo słyszącymi i niesłyszącymi (terapia surdopedagogiczna)
 • zajęcia z dziećmi słabo widzącymi i niewidomymi (terapia tyflopedagogiczna)
 • socjoterapia

Terapia psychologiczna:
Terapia indywidualna:

 • obejmująca różne zaburzenia np. lękowe, odżywiania, zachowania, rozwoju emocjonalno – społecznego i inne
 • terapia rodzin, VIT Wideotrening Komunikacji (praca nad polepszeniem komunikacji pomiędzy rodzicami, opiekunami a dziećmi)

Zajęcia grupowe:

 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • grupa wsparcia dla osób, które ukończyły kurs podstawowy Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
 • grupa wsparcia dla matek dzieci niepełnosprawnych

Terapia logopedyczna:

 • ćwiczenia stymulujące do rozwoju mowy
 • korekty wad wymowy
 • ćwiczenia z zakresu zaburzeń komunikacji
 • ćwiczenia usprawniające artykulację i funkcje niezbędne w przygotowaniu do nauki czytania i pisania
 • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne i funkcje oddechowe
 • zajęcia grupowe z logorytmiki
 • ćwiczenia doskonalące wyrazistość artykulacyjną, dykcję (logopedia artystyczna).

Od roku szkolnego 2012/2013 prowadzona jest terapia metodą EEG Biofeedback.
Gabinet EEG Biofeedback w naszej Poradni ofertę pomocy kieruje do dzieci z:

 • zaburzeniami koncentracji uwagi
 • nadpobudliwością psychoruchową (zespoły ADHD, ADD)
 • trudnościami w kontroli impulsywności
 • stanami lękowymi
 • napięciem wewnętrznym, tremą, obniżoną samooceną