Rozpoczęły się warsztaty dla nauczycieli nt. „Rozpoznanie deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku informuje, że trwa druga edycja warsztatów logopedycznych dla nauczycieli klas edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców w rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym na temat: „Rozpoznanie deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych u dzieci i uczniów I-go etapu edukacyjnego”. Spotkania odbywają się we wtorki w godzinach 15.30 – 17.30, prowadzi …

Warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. W I półroczu roku szkolnego 2019/2020 w ramach działań profilaktycznych na terenie PSP w Szczurowej oraz PSP w Strzelcach Wielkich przeprowadzono warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Podczas zajęć z uczniami rozmawiano o emocjach i sposobach radzenia sobie z nimi, …

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów dot. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów dot. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W I półroczu roku szkolnego 2019/2020 w ramach działań profilaktycznych prowadzono zajęcia dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych na terenie powiatu brzeskiego, o tematyce bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W sumie przeprowadzono 20 warsztatów, w których wzięło udział 338 uczniów z klas …

Profilaktyka uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 odbyły się warsztaty dla uczniów ze starszych klas dotyczące „Profilaktyki uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży”. Zajęcia odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczurowej, Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieniu. W sumie podczas 11 spotkań wzięło udział …