WARSZTATY DLA UCZNIÓW „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wakacji”

W dniach 18-20.06.2018 r. we współpracy z Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Brzesku odbyły się warsztaty dla dzieci szkół podstawowych pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wakacji”, prowadzone przez pedagogów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku, Panią Agnieszkę Cichońską oraz Panią Dominikę Sosin-Szefer. Koordynatorem ze strony RCKB była Pani Bernadeta Klimek. W sumie w spotkaniach uczestniczyło 329 uczniów z klas I-VII z PSP nr 1, PSP nr 2, PSP nr 3 w Brzesku. W trakcje zajęć poruszono nie tylko tematy związane z bezpieczeństwem na drodze, ale także nawiązano do bezpiecznego i zdrowego stylu życia. Przypomniano jak ważna dla naszego zdrowia jest aktywność fizyczna, ruch na świeżym powietrzu, prawidłowa, zbilansowana dieta, a przede wszystkim wypoczynek. Druga część warsztatów poświęcona była tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci, odpowiednim planowaniem dnia i umiarkowanym korzystaniem z komputera, telewizora oraz telefonu komórkowego w zakresie korzystania z komunikatorów społecznościowych. Okres wakacyjny sprzyja nawiązywaniu i zawieraniu nowych znajomości metodą tradycyjną, ale także wirtualną dlatego przypomniano także o zasadach prawidłowej komunikacji, pielęgnowania przyjaźni i nawiązania kontaktów z rówieśnikami. Zajęcia zostały urozmaicone pracą dzieci w grupach, która pomogła im usystematyzować zdobytą w czasie warsztatów wiedzę.