Zajęcia dla rodziców „Odpowiedzialne rodzicielstwo”

W dniach 17 kwietnia, 24 kwietnia oraz 8 maja 2018 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku odbyły się spotkania        w ramach grupy wsparcia dla rodziców „Odpowiedzialne rodzicielstwo”. Celem niniejszych zajęć jest rozwijanie umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych oraz kompetencji tworzenia prawidłowej relacji rodzicielskiej. Na przeprowadzonych spotkaniach …

Warsztaty logopedyczne

Dnia 18 kwietnia 2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się pierwsze spotkanie dla rodziców i wychowawców,          w ramach warsztatów logopedycznych: Jak rozmawiać z dziećmi ? Od tego jak rozmawiamy z dziećmi, zależy jak one kiedyś będą rozmawiać z innymi. Od tego jak będziemy słuchać nasze dzieci, …

PORADNIA PSYCHOLOGICZO – PEDAGOGICZNA W BRZESKU I KLUB MALUSZKA W REGIONALNYM CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNYM W BRZESKU

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi współpracę z Klubem Maluszka w Oddziale dla Dzieci Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku. Do Klubu należą dzieci w wieku 1,5 do 3 lat, które uczestniczą w zajęciach razem z rodzicami. W ramach współpracy są prowadzone spotkania (dla dwóch grup, raz w miesiącu) ze specjalistami z Poradni: psychologiem, …

Proponowane formy wsparcia

Dyrektor PPP w Brzesku zwraca się z prośbą o udostępnienie osobom zainteresowanym informacji o proponowanych formach wsparcia. Grupa wsparcia dla rodziców Zajęcia już realizowane – TROS-KA Plakat warsztaty dla nauczycieli WARSZTATY LOGOPEDYCZNE Grupa wsparcia – wychowawców przedszkoli Warsztaty kompetencji rodzicielskich-oferta dla GOPS Borzęcin

Zakończenie działań pilotażowych TROSKA

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku: panie Aneta Garlacz, Paulina Wandas, Magdalena Kuśnierz uczestniczyły w działaniach pilotażowych z zakresu wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Uczestniczyły w spotkaniach szkoleniowych (24-25.10.2017 r.) oraz spotkaniach koordynacyjnych (06.12.2017 r., 07.03.2018 r.) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w …

Nowa poczekalnia zaprasza!

Od grudnia 2017 r. w naszej Poradni funkcjonuje poczekalnia dla dzieci i rodziców. Poczekalnia oferuje bogaty zbiór gier i zabawek dydaktycznych, umilających maluchom i starszym dzieciom czas oczekiwania. Dla rodziców przygotowano czasopisma o różnorodnej tematyce.

Współpraca Poradni z Sądem Rejonowym w Brzesku

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku, pan Grzegorz Zelek uczestniczył w dniu 15.02.2018 r. w naradzie szkoleniowej społecznych kuratorów rodzinnych i dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Brzesku. Podczas spotkania wygłosił prelekcję nt. „Przemoc w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka krzywdzonego”. W trakcie narady szkoleniowej uczestnicy podjęli dyskusję …

Poradnia na Targach Edukacyjnych 2018

Kolejny raz od 6 do 8 lutego 2018 r. w Brzesku odbywały się Targi Edukacyjne organizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzesku. Celem Targów było zapoznanie uczniów z informacją na temat kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego w roku szkolnym 2018/2019. W wydarzeniu uczestniczyła również Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w …

Styczniowy Zespół Pedagogów i Psychologów

W dniu 18.01.2018 r. odbyło się spotkanie pedagogów i psychologów z placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego w ramach cyklicznego Zespołu Pedagogów i Psychologów – Grupy Wsparcia. Tematem szkolenia realizowanego podczas spotkania było „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów w praktyce”.