Grudniowe spotkanie doradców zawodowych

W dniu 13.12.2018 r. odbyło się drugie spotkanie doradców zawodowych Powiatu Brzeskiego, zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzesku. Tematem spotkania było zapoznanie się z ofertą szkół ponadpodstawowych Powiatu Brzeskiego w zakresie oferowanych możliwości zdobywania wiedzy i kwalifikacji. Zabranych powitali dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku – pani …

Konferencja: „Środki zastępcze tzw. dopalacze”.

W dniu 28 listopada 2018r. w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku odbyła się konferencja pod hasłem: „Środki zastępcze tzw. dopalacze”, zorganizowana przez Powiatową Stację Epidemiologiczną w Brzesku, przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku. Konferencję rozpoczęła Pani Dorota Żak – Powiatowy Inspektor Sanitarny …

I spotkanie doradców zawodowych

W dniu 22.11.2018 r. w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku odbyło się zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzesku pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia dla doradców zawodowych, zatrudnionych na terenie szkół i przedszkoli Powiatu Brzeskiego. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze, która sprzyjała utworzeniu sieci kontaktów, umożliwiających wymianę doświadczeń i informacji …

Pomóżmy Wojtusiowi!

Ignacjańskie Centrum Wolontariatu  i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku zaprasza do włączenia się w akcję „Zakrętki na rehabilitację Wojtusia”. Każda zakrętka jest na wagę złota, bo pomoc jest chłopcu pilnie potrzebna!!! Zakrętki Wojtuś-PLAKATII

Grupa wsparcia dla doradców zawodowych w dniu 22.11.2018 r.

Poradnia zaprasza doradców zawodowych Powiatu Brzeskiego na spotkanie Grupy Wsparcia. W ramach założeń projektu Grupy Wsparcia przewidywane są cykliczne spotkania doradców zawodowych, obejmujące wymianę doświadczeń i informacji o dobrych praktykach, samokształcenie w zakresie nowych trendów w doradztwie zawodowym oraz nawiązanie bieżącej współpracy. Miejsce realizacji spotkań Grupy Wsparcia to Poradnia Psychologiczno …

Poradnia zaprasza na spotkanie Zespołu Pedagogów i Psychologów w dniu 18.10.2018 r.

W dniu 18.10.2018 r. odbędzie się pierwsze po wakacjach spotkanie pedagogów i psychologów z placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego w ramach kontynuacji cyklicznych spotkań Zespołu Pedagogów i Psychologów – Grupy Wsparcia. Spotkanie przewidziane jest w godzinach 12.00 – 14.00 w lokalu Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku. Serdecznie zapraszamy!  

WARSZTATY DLA UCZNIÓW „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wakacji”

W dniach 18-20.06.2018 r. we współpracy z Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Brzesku odbyły się warsztaty dla dzieci szkół podstawowych pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wakacji”, prowadzone przez pedagogów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku, Panią Agnieszkę Cichońską oraz Panią Dominikę Sosin-Szefer. Koordynatorem ze strony RCKB …