Spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców wychowujących dzieci z autyzmem.

Odpowiadając na potrzeby środowiska, zapraszamy nauczycieli i rodziców na spotkanie w celu zdobycia większej świadomości dotyczącej problemów związanych z autyzmem. Spotkanie odbędzie się 27.03.2019 r. o godz.15:30.

Tematyka :

1.Rozpoznawanie autyzmu u małych dzieci.

2.Skuteczność wczesnej interwencji.

3.Rodzice jako terapeuci.

4.Dyskusja.

Ze względu na złożoność problemu zaplanowano cykl spotkań. Dzięki doświadczeniom i zdobytym kwalifikacjom zapewniamy Państwu dużą wiedzę o wychowaniu i nauczaniu dzieci autystycznych. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie o uczestnictwie w spotkaniu ( tel.kontaktowy: 14 – 6630181 ).