Procedura wsparcia dla uczniów i ich rodziców w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii COVID-19

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku wprowadzona jest:

Procedura wsparcia dla uczniów i ich rodziców w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii COVID-19

W codziennej pracy psychologów uczniowie i ich rodzice korzystają ze wsparcia naszej Poradni zgodnie z harmonogramem przyjęć.

Na bieżąco odbywa się diagnoza, terapia, porady i konsultacje zgodnie
z wytycznymi na czas pandemii COVID-19.

Ponadto Poradnia wprowadza dodatkowe wsparcie dla uczniów i ich rodziców w:
– rozpoznaniu potrzeb rozwojowych, emocjonalnych,
– rozpoznaniu stanu psychofizycznego dzieci i młodzieży,
– pomoc interwencyjną w formie rozmowy, porad, konsultacji w rozwiązywaniu problemów z uwagi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii COVID-19

Działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w postaci: rozmowy, konsultacji i porady są udzielane pierwszorazowo telefonicznie, a następnie według ustaleń z psychologiem.

Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2021 r. rozpoczęła działalność poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/
bezpłatna całodobowa infolinia: 800-080-222