„Dzieci w wirtualnej sieci”

Na prośbę MEiN udostępniamy Państwu link do broszury informacyjnej opracowanej przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu
pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci”. Broszura ta ma na celu wskazanie dorosłym jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego swiata. Zagadnienie to jest aktualnie szczególnie istotne, ponieważ ostatnie miesiące były okresem wzmożonej aktywności dzieci i młodzieży w Internecie, a czas spędzony przed ekranem telefonu, tabletu czy komputera uległ znacznemu wydłużeniu.

https://www.edukacja-zdrowotna.pl/wp-content/uploads/2021/03/Dzieci-w-wirtualnej-sieci_v20_internet.pdf