Konsultant Mobilny w PSP Biesiadki

 

 

W ramach realizacji projektu „Małopolska Akademia Rodzica 2023” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO realizacja działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci
i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach zadania: „Małopolska Akademia Rodzica 2023” realizowanego w 2023 roku przez Powiat Brzeski.

Konsultanci Mobilni odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową w Biesiadkach. Zapoznali oni uczniów z projektem oraz przeprowadzili działania, podczas których uczniowie klasy siódmej mogli porozmawiać na temat związany z wyborem drogi edukacyjno-zawodowej. Młodsi uczniowie zostali zdiagnozowani logopedycznie pod kątem wad wymowy. Do zespołu Konsultantów Mobilnych dołączyła kolejna osoba – psycholog, który przeprowadził badania z uczniami.

Konsultanci przeprowadzili także rozmowy z rodzicami uczniów.

Szczegółowe informacje znajdują się u pedagoga szkolnego oraz na ulotkach.