Konsultant Mobilny w PSP w Kątach

 

 

 

W ramach realizacji projektu „Małopolska Akademia Rodzica 2023” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO realizacja działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci
i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach zadania: „Małopolska Akademia Rodzica 2023” realizowanego w 2023 roku przez Powiat Brzeski

Konsultanci Mobilni odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową w Kątach. Zapoznali oni uczniów z projektem oraz przeprowadzili działania, podczas których uczniowie klasy ósmej mogli porozmawiać na temat związany z wyborem drogi edukacyjno-zawodowej. Młodsi uczniowie zostali zdiagnozowani logopedycznie pod kątem wad wymowy.

Rodzice uczniów zostali poinformowani o możliwości odbycia spotkania z konsultantami

w dogodnym miejscu i czasie dla nich.

Szczegółowe informacje znajdują się u pedagoga szkolnego oraz na ulotkach.