Spotkanie zorganizowane w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

W poniedziałek 23 października br odbyło się spotkanie zorganizowanie w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku. W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze oraz dzieci umieszczone pieczy zastępczej z terenu powiatu brzeskiego. Dorośli oraz dzieci wzięli udział warsztatach nt. „Indywidualne zasoby i kompetencje w rozwoju osobistym – diagnoza”, podczas których wzmocnili swoje mocne strony, wiarę we własne siły oraz skuteczne i sprawcze działanie w trudnych sytuacjach. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach działań projektowych realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzesku „Małopolska Akademia Rodzica 2023” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO realizacja działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach zadania: „Małopolska Akademia Rodzica 2023” realizowanego w 2023 roku przez Powiat Brzeski.