Konsultant Mobilny w PSP w Jasieniu

 

 

W ramach realizacji projektu „Małopolska Akademia Rodzica 2023”
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
realizacja działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni
psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci
i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w
ramach zadania: „Małopolska Akademia Rodzica 2023” realizowanego w 2023 roku przez Powiat
Brzeski
Konsultanci Mobilni odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową w Jasieniu. Uczniowie klas 7 i 8 zostali
zapoznani z projektem oraz uczestniczyli w warsztatach: „Mój wymarzony zawód, czyli co chcę robić w
przyszłości?” oraz „Motywacja, co zrobić, by chciało mi się chcieć” – chęć do działania”. Młodsi
uczniowie zostali zdiagnozowani logopedycznie pod kątem wad wymowy.
Szczegółowe informacje znajdują się na ulotkach i u pedagoga szkolnego.