Konsultant Mobilny w GOPS w Borzęcinie

W ramach realizacji projektu „Małopolska Akademia Rodzica 2023” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO realizacja działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci
i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach zadania: „Małopolska Akademia Rodzica 2023” realizowanego w 2023 roku przez Powiat Brzeski

Konsultant Mobilny gościł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzęcinie. W ramach Projektu przeprowadzone zostały badania logopedyczne, pedagogiczne oraz konsultacje z rodzicami.

Szczegółowe informacje znajdują się w GOPS Borzęcin oraz na ulotkach.

Dziękujemy GOPS Borzęcin za współpracę.