WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW

W lutym i marcu 2019 r. odbył się cykl spotkań w ramach warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas O-VIII, które odbył się na terenie szkół. W sumie w 15 zajęciach wzięło udział 209 dzieci z 4 szkół podstawowych: PSP Jasień (klasy I-V), PSP Mokrzyska (zajęcia świetlicowe), PSP Niedzieliska (klasy I-VIII), PSP Zaborów (klasy O-III). Tematy prowadzonych zajęć były dostosowane do potrzeb placówek:

  1. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” – PSP Jasień, PSP Niedzieliska, PSP Zaborów.
  2. „BHP korzystania z urządzeń mobilnych i Internetu” – PSP Jasień.
  3. „Zdrowy styl życia wolny od nałogów” – PSP Mokrzyska.

Dziękujemy uczniom i nauczycielom za współpracę!