Ruszyła kwietniowa edycja „Szkoły dla rodziców”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku po raz kolejny w tym roku szkolnym rozpoczęła warsztaty w ramach cyklu spotkań „Szkoła dla rodziców”. Kwietniowa grupa jest prowadzona przez psychologów Annę Pawlik i Magdalenę Kuśnierz w czwartki w godzinach 15.00 – 18.00. Celem udziału w warsztatach jest rozwijanie rodzicielskich umiejętności komunikacyjnych i kompetencji wychowawczych. Obejmują one między innymi stawianie granic tj. wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane oraz rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć. Na zajęciach poruszane są także zagadnienia dotyczące motywowania młodych ludzi do współdziałania, uwalniania ich od grania narzuconych ról w domu i w szkole oraz wspierania procesu usamodzielniania się wychowanków.