19.03.2019 r. – odbyło się IV SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

W dniu 19.03.2019 r. odbyło się kolejne, czwarte spotkanie doradców zawodowych Powiatu Brzeskiego, zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzesku. Pierwsza części spotkania poświęcona została realiom rynku pracy Powiatu Brzeskiego (struktura zatrudnienia i bezrobocia, oczekiwania pracodawców). Temat ten zreferowała pani Marta Smoleń – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku. W dalszej części posiedzenia Grupy Wsparcia doradcy analizowali przebieg indywidualnego spotkania doradczego, podstawowe narzędzia do diagnozy zasobów i predyspozycji zawodowych oraz sposoby rozpoznawania potrzeb uczniów. Opracowano wspólnie Kartę Działań Doradczych do wykorzystania w procesie doradczym.