I spotkanie doradców zawodowych

W dniu 22.11.2018 r. w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku odbyło się zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzesku pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia dla doradców zawodowych, zatrudnionych na terenie szkół i przedszkoli Powiatu Brzeskiego. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze, która sprzyjała utworzeniu sieci kontaktów, umożliwiających wymianę doświadczeń i informacji na temat rozwiązań zastosowanych w poszczególnych placówkach edukacyjnych, wartościowych materiałów diagnostycznych i dydaktycznych wykorzystywanych w procesie doradczym oraz godnych polecenia szkoleń i konferencji. W trakcie spotkania opracowane zostały tematy i sposób realizacji następnych spotkań cyklicznych.