Grupa wsparcia dla doradców zawodowych w dniu 22.11.2018 r.

Poradnia zaprasza doradców zawodowych Powiatu Brzeskiego na spotkanie Grupy Wsparcia. W ramach założeń projektu Grupy Wsparcia przewidywane są cykliczne spotkania doradców zawodowych, obejmujące wymianę doświadczeń i informacji o dobrych praktykach, samokształcenie w zakresie nowych trendów w doradztwie zawodowym oraz nawiązanie bieżącej współpracy. Miejsce realizacji spotkań Grupy Wsparcia to Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku. Pierwsze spotkanie: 22 listopada godzina 12.00