MAŁOPOLSKA AKADEMIA RODZICA 2023

Małopolska Akademia Rodzica 2023

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

Zadanie realizowane prze Powiat Brzeski w terminie od 01.09.2023r. do 31.12.2023r.

 W ramach zadania na terenie Powiatu Brzeskiego zostaną przeprowadzone następujące działania:

MOBILNY KONSULTANT:

PEDAGOG/LOGOPEDA/DORADCA ZAWODOWY

/diagnoza, terapia, konsultacje/

Realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzesku

/działania mobilnego konsultanta będą realizowane na pisemny wniosek zainteresowanych osób i podmiotów/