„Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy” – konferencja