PROCEDURA WSPARCIA DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2021 r.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-okresie-ferii-zimowych

dyrektor Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku przedstawia zakres wsparcia dla uczniów i ich rodziców w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na okres ferii zimowych 2021 r.

 1. W okresie ferii zimowych uczniowie i ich rodzice korzystają ze wsparcia naszej Poradni zgodnie      z harmonogramem przyjęć.

 2. Na bieżąco odbywa się diagnoza, terapia, porady i konsultacje zgodnie z wytycznymi na czas epidemii SARS-CoV-2.

 3. Poradnia wspiera uczniów i rodziców w:

  • rozpoznaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

  • rozpoznaniu możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,

  • pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
   i wychowawczych,

  • podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 4. Działania interwencyjne, konsultacje i porady telefoniczne są udzielane wg następującego harmonogramu: HARMONOGRAM PRACY – WSPARCIE DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2021 r.