Zachęcamy do korzystania z materiałów edukacyjnych na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku zachęca rodziców, nauczycieli, wychowawców, pełnoletnią młodzież do korzystania z materiałów edukacyjnych w postaci elektronicznej, dostępnych miedzy innymi na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji: https://www.ore.edu.pl/, gdzie znajdą Państwo interesujące materiały m.in. na temat:

  • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Uczeń zdolny
  • Edukacja najmłodszych
  • Resocjalizacja i socjoterapia
  • Wychowanie i profilaktyka