INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku informuje, że w wyniku
otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :
referent w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku ul. Piastowska
2B do zatrudnienia wybrana została Pani Zofia Ruszaj, zamieszkała w Gnojniku.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Zofia Ruszaj spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Uzyskała wysoką ocenę poziomu spełnienia tych wymagań i wyników rozmowy
kwalifikacyjnej, tj. uzyskała 99,33% maksymalnej liczby punktów możliwych do
uzyskania.
W.w. w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością
przepisów niezbędnych do wykonywania zadań przewidzianych dla stanowiska
objętego naborem.

Brzesko, dnia 27 grudnia 2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.