Zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

W Poradni Psychologiczn-Pedagogicznej rozpoczynamy zajęcia socjoterapeutyczne                i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Warsztaty adresowane są do dzieci i młodzieży borykającej się z:

– zaburzeniami zachowania,

– nadpobudliwością,

– agresją,

-zahamowaniem,

-niską samooceną,

-nieśmiałych,

-mających problemy w relacjach rówieśniczych.

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu /czwartek, czas trwania 90 minut od godziny 16:00 do 17:30/na terenie naszej poradni.

Prosimy o zgłoszenie uczniów potrzebujących w/w wsparcia do

p. Agaty Janickiej /pedagog specjalny, surdopedagog, socjoterapeuta/

na numer 0-14 66 301 81/sekretariat poradni/

ZAPRASZAMY