„Zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka”

W dniu 13.10.2022 r. o godz: 9:00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku organizują szkolenie : „Zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka”. Szkolenie prowadzi lekarz Pani Mirella Żarnowska – laryngolog, audiolog, foniatra oraz Pani Katarzyna Cygan – mgr logopedii z audiologią, surdopedagog, protetyk słuchu. Treść zajęć skierowana jest do wychowawców, nauczycieli, logopedów, neurologopedów, specjalistów pracujących w przedszkolach, szkołach i placówkach, którzy w swojej praktyce współpracują z dziećmi i uczniami z zaburzeniami słuchu i przetwarzania słuchowego .

Zapisy pod nr tel 14 67 40 989, e-mail: info@pce-brzesko.pl