POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

W związku z sytuacją w Ukrainie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku zaprasza do skorzystania
z doraźnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz interwencji kryzysowej. Pomoc kierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży jak również rodziców
i opiekunów-obywateli Ukrainy. Nasi psycholodzy i pedagodzy chętnie udzielą wsparcia merytorycznego, emocjonalnego i informacyjnego.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku nie posługują się językiem ukraińskim.  Podjęliśmy starania o  jak najszybsze pozyskanie tłumacza.

 

Planowana jest grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci z Ukrainy oraz dla potrzebujących dzieci
i młodzieży:

Miejsce: gabinet nr 13 oznakowany flagą ukraińską:

  co drugi wtorek  16.00 – 17.00 (indywidualnie dzieci i młodzież)

co druga środa  16.00 – 17.00 (indywidualne wsparcie dla młodzieży i dorosłych)

co drugi czwartek 16.00-17.30 (grupa wsparcia dla rodziców)

Z uwagi na barierę językową i trudne przeżycia uczestników – grupy od 5 do 7 osób.

UWAGA:

Prosimy o zgłaszanie dzieci, które dotąd w Ukrainie korzystały z orzeczeń o kształceniu specjalnym i opinii
o  specjalnych potrzebach edukacyjnych w celu udzielenia im najlepszej możliwej w obecnej sytuacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W przypadku  niepełnosprawności dziecka rodzic ma możliwość złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.
Wzory wniosków o wydanie orzeczenia można znaleźć na stronie :
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi–informacja-mein

Psycholodzy, pedagodzy i logopedzi z Ukrainy, którzy planują pozostać w naszym powiecie na dłużej prosimy
o kontakt.

 

DRUKI DO POBRANIA

Wniosek o badanie w języku polskim (DOC) | (PDF)

Wniosek o badanie w języku ukraińskim (DOC) | (PDF)

 


 

ПСИХОЛОГІЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ ТА МОЛОДІ З УКРАЇНИ ТА ЇХ ОПІКУВАЛЬНИКАМ

Психолого-педагогічний консультативний центр у Бжеско запрошує Вас скористатися з моливості проведення діагностичного аналізу, невідкладної психолого-педагогічної допомоги, а також екстреної допомоги в присутності перекладача: українською та англійською мовами.

Допомога спрямована до дітей, підлітків, а також їх батьків та опікунів – громадян України.

Наші психологи та педагоги нададуть змістовну, емоційну та інформаційну підтримку.

УВАГА:
Звертаємося до Вас з проханням повідомити про дітей, які до цього часу на підставі стосовного рішення отримували  спеціальну освіту чи брали участь в спеціальному освітньому процесі в Україні, щоб надати їм якнайкращу психолого-педагогічну допомогу в нинішній ситуації.

Заявки (польською та українською мовами) доступні в офісі Психолого-педагогічного консультативного центру та на сайті цього закладу:

http://pppbrzesko.pl/index.php/2022/03/08/dla-ukrainy/

Окрім індивідуальної, фахової, психолого-педагогічної діагностики, запрошуємо Вас на:

групу підтримки для дітей та підлітків (до 10 осіб) у вівторок: 1600 – 1700

групу підтримки для батьків/опікунів дітей (до 10 осіб) у четвер: 1600 – 1730

місце: кабінет № 13, позначений українським прапором, у Психолого-педагогічному консультативному центрі м. Бжеско, за адресою вул. Пястовська 2Б, 3-й поверх.

реєстрація: індивідуально в офісі Психолого-педагогічного консультативного центру або за телефоном
(14) 66-301-81, тел. мобільний: 609-990-283

 

ЗАВАНТАЖИТИ ВНЕСКИ

Внесок про обстеження польською мовою (DOC) | (PDF)

Внесок про обстеження українською мовою (DOC) | (PDF)