BOŻE NARODZENIE 2022

BOŻE   NARODZENIE  2022 roku To czas otuchy i nadziei. Czas ponownego narodzenia się, przyjęcia daru MIŁOŚCI BOŻEJ i przenoszenia jej  drugiemu człowiekowi.   Życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły wiele dobrych chwil przeżywanych wspólnie z bliskimi, a Nowy 2023 Rok był szczęśliwy i obfitował w sukcesy, miłe zdarzenia i dni …

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT

Brzesko, dnia 9 grudnia 2022 r. DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEADAGOGICZNEJ W BRZESKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT MIEJSCE PRACY: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZESKU UL. PIASTOWSKA 2 B 32-800 BRZESKO I. WYMIAR CZASU PRACY: PEŁNY ETAT II. KANDYDATEM NA W/W WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA: …

Zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

W Poradni Psychologiczn-Pedagogicznej rozpoczynamy zajęcia socjoterapeutyczne                i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Warsztaty adresowane są do dzieci i młodzieży borykającej się z: – zaburzeniami zachowania, – nadpobudliwością, – agresją, -zahamowaniem, -niską samooceną, -nieśmiałych, -mających problemy w relacjach rówieśniczych. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu …

„Kształcenie specjalne w rzeczywistości szkół ogólnodostępnych”

Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku i Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie 10 listopada 2022 roku Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku nawiązał kolejną współpracę partnerską, tym razem z Zespołem Szkół Specjalnych w Skoczowie. Porozumienie ma na celu wspieranie działań diagnostycznych, terapeutycznych (dobre praktyki) oraz promowania informacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla …

„Zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka”

W dniu 13.10.2022 r. o godz: 9:00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku organizują szkolenie : „Zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka”. Szkolenie prowadzi lekarz Pani Mirella Żarnowska – laryngolog, audiolog, foniatra oraz Pani Katarzyna Cygan – mgr logopedii z audiologią, surdopedagog, protetyk słuchu. Treść zajęć …

Spotkania wspierające współpracę na linii szkoła-poradnia

Spotkania wspierające współpracę na linii szkoła-poradnia Jesteś nauczycielem współorganizującym kształcenie dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego? Zapraszamy Cię na spotkania, podczas których zintegrujesz się z innymi, podzielisz się swoimi doświadczeniami i pomysłami, porozmawiasz – a wszystko to w miłej relaksującej atmosferze w ramach comiesięcznych popołudniowych spotkań. Spotkania odbywać …

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zwiększono dyżury psychologów na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej. Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online. W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego na platformie dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami. Bezpłatne …