SIEĆ PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH w roku szkolnym 2020/21

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji zapraszają Wszystkich pedagogów i psychologów szkolnych przedszkoli, szkół
i placówek z terenu powiatu brzeskiego na spotkanie w ramach sieci doskonalenia
i samokształcenia w roku szkolnym 2020/2021 15 października 2020 r. o godz. 1200.

Spotkania odbywać się będą w każdy III czwartek miesiąca od października do maja
w roku szkolnym 2020/2021, w budynku PCE w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B,
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego

Spotkania mają na celu udzielenie wszystkim zainteresowanym profesjonalnego  wsparcia w ramach „dobrych praktyk” z uwzględnieniem prawa oświatowego i propozycji pracy psychologa i pedagoga szkolnego, szczególnie w zakresie stosowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz edukacji włączającej wobec dzieci i uczniów z SPE.

Sieć współpracy i samokształcenia to grupa osób utrzymujących systematyczny kontakt (bezpośredni, poprzez platformę edukacyjną, telefoniczny), wspierających się merytorycznie
w zakresie wsparcia uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców w przedszkolach, szkołach i placówkach, którzy stoją przed wyzwaniami lub trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu organizacyjnym w dniu 15 października 2020 r., proszone są o telefoniczne potwierdzenie obecności w sekretariacie Poradni PP tel. (14) 66-301-81, w związku
z koniecznością przygotowania sali zgodnie do wytycznych GIS

Informujemy, iż w związku z objęciem kwarantanną prowadzącego, spotkanie 15 października 2020 r. nie odbędzie się. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy dnia 19 listopada 2020 r.    

Grzegorz Zelek

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku