Poradnia na Targach Edukacyjnych.

W dniach od 18 do 20 lutego 2020 r. przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku uczestniczyli w Targach Edukacyjnych na terenie Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B. Przyszli absolwenci szkół podstawowych odwiedzali stoisko Poradni w celu podjęcia świadomej decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej
z uwzględnieniem zainteresowań oraz predyspozycji.
Ponownie dużym zainteresowaniem cieszyły się dostępne na stoisku ćwiczenia, które dawały uczniom możliwość samooceny swoich procesów poznawczych i podejmowanych strategii rozwiązywania problemów oraz stymulujące rozwój wyobraźni i kreatywności.