Warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.

W I półroczu roku szkolnego 2019/2020 w ramach działań profilaktycznych na terenie PSP w Szczurowej oraz PSP w Strzelcach Wielkich przeprowadzono warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Podczas zajęć z uczniami rozmawiano o emocjach i sposobach radzenia sobie z nimi, szczególnie w trudnych sytuacjach. W sumie w 9 spotkaniach uczestniczyło 152 uczniów z klas 1-5. Zajęcia prowadziły pracownice Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku: Pani Magdalena Kuśnierz – psycholog oraz Pani Dominika Sosin-Szefer – pedagog.

.