Rozpoczęły się warsztaty logopedyczne dla nauczycieli.

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 12.11.2019 r. rozpoczęły się w naszej Poradni planowane warsztaty logopedyczne dla nauczycieli klas edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców w rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym na temat: „Rozpoznanie deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych u dzieci i uczniów I-go etapu edukacyjnego”. Prowadzone są przez logopedę mgr Wiesławę Jankowską, a ich celem jest omówienie zagadnień wiązanych z prawidłowym/nieprawidłowym rozwojem mowy dziecka, wczesnym wykrywaniem deficytów kompetencji, ich diagnozowaniem oraz wdrażaniem skutecznych działań w ich pokonywaniu.