Oferta zajęć warsztatowych w roku szkolnym 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć warsztatowych kierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców w roku szkolnym 2019/2020.  Przyjmujemy także zgłoszenia do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenia o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu Poradni: 14 66 301 81.

Szczegółowe informacje na załączonych plakatach.

Plakat autyzm

Plakat o tutoringu

Plakat warsztaty emocjonalno-społeczne

Plakat uczeń słabowidzący

Plakat warsztaty logopedyczne

Plakat warsztaty potrzeby emocjonalne

Plakat zajęcia uzależnienia behawioralne

Plakat socjoterapia