SIEĆ NAUCZYCIELI PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji zapraszają Wszystkich pedagogów i psychologów szkolnych przedszkoli, szkół i placówek z terenu powiatu brzeskiego na spotkanie organizacyjne 17 października 2019 r. o godz. 1200.

Spotkania odbywać się będą w każdy III czwartek miesiąca od października do maja w roku szkolnym 2019/2020, w budynku PCE w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B

Spotkania mają na celu udzielenie wszystkim zainteresowanym profesjonalnego  wsparcia w ramach „dobrych praktyk” z uwzględnieniem prawa oświatowego i propozycji pracy psychologa i pedagoga szkolnego, szczególnie w zakresie stosowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Sieć współpracy i samokształcenia to grupa osób utrzymujących systematyczny kontakt (bezpośredni, poprzez platformę edukacyjną, telefoniczny), wspierających się merytorycznie w zakresie wsparcia uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców w przedszkolach, szkołach i placówkach, którzy stoją przed wyzwaniami lub trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi.

Grzegorz Zelek