Zapraszamy na warsztaty logopedyczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku zaprasza nauczycieli klas edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców w rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym do udziału w warsztatach na temat: „Rozpoznanie deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych u dzieci i uczniów I-go etapu edukacyjnego”. Warsztaty realizowane będą w ramach czterech dwugodzinnych spotkań, których tematyką wiodącą będzie:
1. Poznanie metod diagnostycznych.
2.Omówienie przebiegu diagnozy /w tym również badań przesiewowych/.
3.Opracowanie wniosków z diagnozy.
4. Dobór metod do form pracy terapeutycznej.

Warsztaty prowadzone będą w dwóch grupach:
Grupa I – mgr Danuta Kucia, neurologopeda.                                                                                                                           Spotkania we środy: 06, 13, 20 i 27.11.2019 r. w godzinach: 14.00 – 16.00.

Grupa II – mgr Wiesława Jankowska, logopeda.                                                                                                                       Spotkania we wtorki: 05,12, 19 i 26.11.2019 r. w godzinach: 14.00 – 16.00.

Prosimy o wcześniejsze poinformowanie o chęci uczestnictwa w warsztatach.                                                                Telefon kontaktowy: 14 6630181 (sekretariat PPP w Brzesku).

ZAPRASZAMY!