V spotkanie Grupy Wsparcia dla doradców zawodowych oraz pedagogów i psychologów szkolnych

W dniu 16.05.2019 r. odbyło się piąte, ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie doradców zawodowych Powiatu Brzeskiego, zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzesku. Pierwszym tematem zaprezentowanym podczas spotkania były zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące zatrudnienia młodocianych. Obszerne i zilustrowane praktycznymi przykładami wystąpienie dotyczące tego tematu zaprezentował pan Adam Potempa – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie. W prelekcji znalazły się zagadnienia dotyczące zawierania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, wynagrodzeń, dokształcania, ochrony zdrowia pracowników młodocianych oraz przysługujących im urlopów. Prelegent przedstawił także prezentację dotyczącą zmian w szkolnictwie branżowym opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
W dalszej części posiedzenia Grupy Wsparcia pan Tomasz Gurgul – dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia zaprezentował zebranym doradcom nowy portal internetowy prowadzony przez PCE dotyczący doradztwa zawodowego. Na zakończenie uczestnicy spotkania przeprowadzili ewaluację tematów zrealizowanych podczas tegorocznego cyklu spotkań dla sieci wsparcia i samokształcenia psychologów i pedagogów szkolnych oraz doradców zawodowych.