Ważna informacja dotycząca praktyk zawodowych

Informujemy, że od 1 września 2018 roku w związku ze zmianą przepisów w Kodeksie Pracy wprowadzono definicję pracownika młodocianego jako osoby która ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 18 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu poniżej.

Młodociany (1)