Grudniowe spotkanie doradców zawodowych

W dniu 13.12.2018 r. odbyło się drugie spotkanie doradców zawodowych Powiatu Brzeskiego, zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzesku. Tematem spotkania było zapoznanie się z ofertą szkół ponadpodstawowych Powiatu Brzeskiego w zakresie oferowanych możliwości zdobywania wiedzy i kwalifikacji. Zabranych powitali dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku – pani Janina Motak, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku – pan Tomasz Gurgul oraz dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku – pan Grzegorz Zelek. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele szkół Powiatu Brzeskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, Zespołu Szkół w Szczurowej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotej.
Kolejne spotkanie doradców zawodowych planowane jest w terminie 4 lutego 2019 r. Celem spotkania będzie wizyta studyjna na terenie szkół ponadpodstawowych Powiatu Brzeskiego i zapoznanie się z wyposażeniem pracowni przedmiotowych oraz warsztatów zawodowych.